GDPR

GDPR – Informace o zpracování osobních údajů

GDPR – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti

KUGA s.r.o.

se sídlem Akátová 492/3, 460 01, Liberec

identifikační číslo: 28730909

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29191

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lajupe.cz

platné od 1.1.2021

I. Zpracovávané osobní údaje

Společnost KUGA s.r.o., se sídlem Akátová 492/3, 460 01, Liberec, identifikační číslo: 28730909, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29191 (dále jen „Správce“) zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „Nařízení“ nebo “GDPR”), následující osobní údaje:

V případě fyzických osob:

 • jméno a příjmení;
 • adresu bydliště;
 • číslo bankovního účtu;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • míry;
 • uživatelské jméno;
 • heslo k účtu

V případě právnických osob:

 • jméno a příjmení kontaktních osob;
 • telefonní číslo kontaktních osob;
 • e-mailovou adresu kontaktních osob;
 • název společnosti;
 • e-mailovou adresu;
 • fakturační adresu;
 • IČ, DIČ;
 • číslo bankovního účtu;
 • uživatelské jméno;
 • heslo k účtu
II. Účel zpracovávaní osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a ochrany práv a povinností smluvních stran.

Takové zpracování umožňuje:

 • článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy,
 • článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Osobní údaje jsou zpracovávány firmou KUGA s.r.o. za výše uvedeným účelem po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Firma KUGA s.r.o. nezasílá žádná obchodní sdělení.

III. Externí zpracovávaní osobních údajů

Zpracování daných osobních údajů dle GDPR provádí zejména KUGA s.r.o., osobní údaje však pro ni mohou zpracovávat i zpracovatelé nebo třetí strany a subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se o tyto subjekty

 • zpracovatel účetnictví – Dita Kvapilová
 • přepravní společnost – Uloženka s.r.o.;
 • přepravní společnost – Zásilkovna s.r.o.
 • přepravní společnost – PPL s.r.o.;
 • přepravní společnost – Česká pošta, a.s.;
 • přepravní společnost – Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.;
 • poskytovatel hostingu – WEDOS Internet, a.s..

IV. Práva poskytovatelů osobních údajů

Poskytovatelé osobních údajů mají podle Nařízení právo:

 • požadovat po firmě KUGA s.r.o. informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u firmy KUGA s.r.o. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po firmě KUGA s.r.o. výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz firma KUGA s.r.o. provede, nebude-li v rozporu se zákonem
 • na účinnou soudní ochranu, pokud mají za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • na přenositelnost údajů,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování

Poskytovatel osobních údajů může vznést jakýkoli dotaz ohledně zpracování jejich osobních údajů na email: info@lajupe.cz. Udělený výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat na emailu: info@lajupe.cz. Požádat o výmaz či úpravu údajů či požadovat omezení zpracování osobních údajů lze kdykoliv na emailu: info@lajupe.cz.

V. Cookies

Vstupem do internetového obchodu budou do počítače zákazníka uloženy textové soubory (dále: cookies). Správce používá zejména tzv. dočasné cookies, které se vymažou současně s uzavřením internetového prohlížeče. S jejich pomocí je možné zobrazit např. obsah košíku, i když si mezitím zákazník prohlížel jiné stránky, nebo informace, kolik zboží košík obsahuje a jaká je jeho aktuální celková cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní údaje. Mimo to používá správce také tzv. permanentní cookies, které vyprší až po několikáté návštěvě stránek. Tyto soubory cookies obsahují výlučně pouze IP adresu zákazníka. Zejména tyto cookies zajistí, aby byla nabídka internetového obchodu uživatelsky přívětivější. Díky těmto souborům je například možné, aby se na internetových stránkách zobrazily informace, které odpovídají zájmům zákazníka. Cílem používání cookies souborů je, aby nabídka co nejvíce vyhovovala zákazníkovým požadavkům a prohlížení  stránek bylo co možná nejpohodlnější. Jakékoliv spojení zákazníkovy osoby s těmito cookies není možné.

Je také možné nastavit internetový prohlížeč tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, bez nich však zákazník nebude moci využívat internetový obchod a jeho funkce v plném rozsahu. Například v případě umístění zboží do košíku server identifikuje kód cookie souboru a díky tomu rozezná, že zboží patří do zákazníkova košíku. Pokud zákazník navštíví jiné stránky a poté se opět vrátí k nákupu do internetového obchodu, v košíku zůstane vše, co tam předtím vložil. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je povoleno ukládání cookie souborů. Správce proto zákazníkům doporučuje, aby nechali používání cookies zapnuté.
Zobrazení a odstranění cookies je běžně dostupné v nastavení webového prohlížeče, více informací získáte po otevření menu „Nápověda“ webového prohlížeče.

VI. Google Analytics

Tento internetový obchod využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Rovněž Google Analytics funguje pouze s použitím cookies souborů, textových souborů, které se ukládají do počítače poskytovatele údajů a usnadňují analýzu používání internetového obchodu. Informace o užívání internetového obchodu návštěvníky vygenerované cookie souborem se zpravidla odesílají na server Google v USA a tam jsou také uloženy. V případě, že se poskytovatel údajů nachází na území členského státu Evropské unie nebo v jiném státě podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, bude jeho IP adresa nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na Google server v USA a zkrácena až tam. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocení užívání internetového obchodu poskytovatelem údajů, aby získala přehled o činnosti webových stránek a mohla tak provozovateli internetového obchodu poskytnout další služby spojené s jejich užíváním. IP adresa, která je v rámci Google Analytics poskytnuta z prohlížeče poskytovatele údajů, nebude spojena s jinými údaji, které Google vlastní. Ukládání cookie souborů může poskytovatel údajů zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče. Pro zákaz ukládání a zpracování cookie souborů a informací o užívání webových stránek poskytovatelem údajů (např. IP adresa), které jsou poskytovány společnosti Google, je dále možné stáhnout a nainstalovat plugin z následujícího odkazu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Více informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics najdete zde:
http://www.google.com/analytics

Blokování cookies v jednotlivých prohlížečích lze provést následujícími způsoby:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

VII. Bezpečnost dat

Správce spravuje osobní údaje dle GDPR tak, aby poskytovatelům údajů zajistil ochranu jejich soukromí. Správce chrání údaje veškerými možnými dostupnými informačními technologiemi, zejména před neoprávněným přístupem k údajům, jejich neoprávněnou změnou, předáváním, zveřejňováním, vymazáním nebo znehodnocením, stejně tak proti jejich náhodnému znehodnocení nebo poškození a proti nedostupnosti způsobené změnou použité techniky.
Uživatelský účet, který založí poskytovatel údajů při registraci, je chráněn jím zvoleným heslem.