Dokumenty ke stažení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ – ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY


Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení použijte v následujícím případě. Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory v zákonné lhůtě 14 dnů. Podle písm. d) § 1837 NOZ spotřebitel nemá možnost odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Můžete proto vrátit pouze zboží, které jste si zakoupili v konfekční velikosti. Jedná se o zboží, které jste zakoupili mimo naše obchodní prostory. Popř. se může jednat o zboží uvedené v e-shopu již s určitou konfekční velikostí. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost KUGA s.r.o. se sídlem Akátová 492/3, 460 01, Liberec, identifikační číslo: 28730909, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo faxem.

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení

Formulář pro uplatnění reklamace použijte, pokud chcete reklamovat vadné zboží v zákonné lhůtě. Máte právo u nás uplatnit reklamaci v sídle naší firmy. Máte právo uplatnit reklamaci zasláním na adresu prodávajícího: KUGA s.r.o., Akátová 492/3, 460 01, Liberec. Zboží bohužel nemůžete zaslat dobírkou nebo s platbou při převzetí. Jako kupující jste povinni prokázat, že vám náleží právo uplatnit reklamaci. Je nezbytné zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Zároveň nemůžete uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu. Případně jej můžete vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Další potřebné informace o reklamacích nebo možnostech odstoupení od smlouvy naleznete v navigačním menu pod položkami Rekl. řád a Odst. do smlouvy.